Historie Zobawy

Vítáme vás v restauraci Zobawa Třinec, která se původně nazývala Kretscham Landemia. Toto pojmenování je datováno od roku 1887 a můžeme jej objevit například v originálech

Dominkánský mnich

dědických dekretů a na kupních smlouvách, které se dochovaly v původní podobě. Jejich fotokopie jsou pro vás připraveny k nahlédnutí v jedné z nejzajímavější části podniku Dominikánské jizbě.

Tato jizba může sloužit i vám, milí hosté, k nerušenému posezení se svými přáteli, protože je absolutně oddělená od běžného provozu tohoto podniku a je nadstandardně vybavená kompletním sociálním zařízením. Kapacita této jizby je maximálně 13 osob. Jistě vás bude zajímat,proč právě Dominikánská jizba?

Do roku 1871 tyto prostory totiž obhospodařoval řád dominikánských mnichů. Důkazy o původu tohoto zařízení opět naleznete v originálních dokumentech, které jsou vystavené právě v této jizbě.

A kdy se původní název „Kretcscham Landermial“ změnil na současný název – restaurace Zobawa? Podle dochovaných tiskopisů je toto velmi obtížné. Avšak podle vyprávění starých pamětníků tímto regionem projížděl na sklonku 19. století monarcha a císař František Josef I. Projížděl zde právě v době, kdy se v budově tradičního hostince konala lidová veselice. Zastavil se na občerstvení, strávil zde několik hodin a na základě toho co viděl, pojmenoval místo Zábava.

Zastavte se i vy, třeba na chvílí. Odpočinout si, pobavit se s přáteli, rodinou  a známými… My se postaráme o dobré jídlo, pití a vzornou obsluhu.

Srdečně zvou majitelé a kolektivn zaměstnanců

Zodpovědná vedoucí Lucie Brysiová DiS.

Dominikánská jizba restaurace Zobawa Třinec

originální rukopis